top of page
  • Henrik

3 syytä, miksi yrittäjän on tärkeää olla tietoinen yrityksensä numeroista


1. Kriiseihin varautuminen

  • Elämässä tulee yllätyksiä. Vallitseva koronapandemia on osoittanut, miten maailman tapahtumat voivat vaikuttaa liiketoimintaan (toisilla negatiivisesti, toisilla positiivisesti). Pandemiaakin pienempiä riskejä löytyy paljon, esimerkiksi paikallisen toimintaympäristön muutokset ja muutokset asiakkuuksissa. Kriisit tulevat päälle yleensä äkkiarvaamatta.

  • Kun muun muassa kustannusrakenne ja liiketoiminnan rahavirrat ovat tiedossa, voidaan kriiseihin varautua nopeasti. Kriisitilanteet ovat monelle yritykselle kohtalokkaita. Kun kriisi iskee on tärkeää olla varautunut. Vertauskuvana: miksi esimerkiksi jättäisit tärkeät ja arvokkaat asiat vakuuttamatta?

Hyvä taloustietoisuus on kuin yrityksen henkivakuutus.


2. Investointien suunnittelu

  • Yritystoiminta vaatii jatkuakseen investointeja. Merkittävät investoinnit ovat melkein aina hyppyjä tuntemattomaan, koska rahallisten panostusten riittävää kannattavuutta ei voida usein pitää varmana. Investoinnit vaikuttavat myös yrityksen kassavirtaan negatiivisesti.

  • Riittävän tarkan talousseurannan avulla on mahdollista seurata investointien kannattavuutta ja rahavirtaa. Heikosti tuottavat investoinnit voidaan tunnistaa ja tappioputki katkaista ajoissa. Toisaalta myös kannattavat investoinnit voidaan tunnistaa, jolloin kasvua on mahdollista vauhdittaa edelleen esimerkiksi skaalaamalla toimintaa laajemmalle.

Uuden kokeileminen jännittää vähemmän, kun on tietoinen mitä tapahtuu. Myös lukujen suhteen.


3. Yrittäjän oman talouden suunnittelu

  • Kuinka paljon yritystoiminta tuottaa minulle? Tuottaako nimeksikään? Voisinko nostaa tuottoja enemmänkin kuin nyt? Yritystoiminta on monelle yrityksen omistajalle keino elannon hankkimiseen. Jos yrityksen taloudellinen tilanne ei ole tiedossa, voi tulla nostaneeksi rahaa firmasta liikaa tai liian vähän. Jos liikaa, on tämä firmalle haitaksi. Jos liian vähän, on tämä huono juttu henkilökohtaisen talouden kannalta.

  • Tuottoa on mahdollista saada myös myymällä yritys eteenpäin. Minkä arvoinen yrityksesi on? Onko yritys hyvässä myyntikunnossa? Vastaukset näihin kysymyksiin löytyvät riittävän tarkasta talouden seurannasta.

Asiakkaastaan huolta pitävä tilitoimisto pitää yrittäjän perillä luvuista.

Tunteeko tilitoimistosi riittävän hyvin yritystoimintasi? Jos ei, niin kysy meiltä, me pidämme huolta taloudestasi.

28 views0 comments
bottom of page