top of page
  • Henrik

Kannattava kulkee pitkälle

Updated: Apr 6, 2022

Riittävän hyvä kannattavuus on yritystoiminnan jatkuvuuden edellytys. Tiedätkö yrityksesi kannattavuuden tason?


Tässä kirjoituksessa myyn sinulle ajatuksia, jotka voivat pelastaa yrityksesi jonain päivänä. Tai siis, annan ajatuksia ilmaiseksi.


Lue eteenpäin!


_________________________________


Mikä määrittää yrityksen selviämiskyvyn?


Lyhyellä aikavälillä suurin merkitys on yrityksen maksukyvyllä. Yritykset voivat olla pitkäänkin tappiollisia, kunhan rahaa riittää maksuista selviämiseen. Tyypillinen esimerkki on kasvuyritykset. Tuotekehitys heikentää kannattavuutta, mutta rahoituksen turvin maksuista selvitään. Kannattavaan toimintaan pyritään pitkällä aikavälillä. Maksukyky voi heilua vakiintuneellakin yrityksellä, esimerkiksi jos maksuajat tuotteista tai palveluista ovat pitkiä. Hankinnat pitää maksaa, mutta maksu omasta työstä ja tarvikkeista saadaan vasta myöhemmin.


Riittävän hyvä kannattavuus onkin päätekijä pitkällä aikavälillä. Jatkuessaan pitkään, huonosti kannattava yritystoiminta johtaa velkaantumiseen, jopa ylivelkaantumiseen.


_____


Kannattava yritys toimii oikein. Voidaan puhua myös oikeaoppisesta yrityksestä. Yrityksen palvelut ja tuotteet tuottavat enemmän kuin toiminta tuo kuluja. Ylijäämä on riittävällä tasolla. Tämä on yritystoiminnan keskeinen tavoite.


Melkeinpä kaikki yritykset eivät ole kannattavia yrityksen alkutaipaleella. Kasvuyritykset voivat olla vuosia tappiollisia ennen kuin läpimurto tapahtuu. Aloittavien pienyritysten kohdalla asiakaskunnan muodostuminen voi viedä aikaa. Kannattavuuden ongelmat liittyvät näin läheisesti myös kassavirtaan ja maksukykyyn. Huonosti kannattava liiketoiminta tarvitsee herkästi lisärahoitusta, jos tulovirta on alussa vielä niukka. Nuoren yrityksen kannattavuuden on ajan myötä kuitenkin käännyttävä voiton puolelle. Muuten yrityksen toiminta tyssää. Myyntiä on saatava lisää, kustannukset pidettävä kurissa.


Kannattavan yrityksen reaaliprosessi (myytävien tuotteiden tai palveluiden "tuotanto") toimii hyvin. Toisin sanoen, yrityksen tuotteet ja palvelut ovat kysyttyjä ja tuotanto toimii tehokkaasti. Kustannukset ja myyntihinnat ovat oikealla tasolla. Yritystoiminta on kuitenkin jatkumo, jossa tapahtuu muutoksia koko ajan. Niimpä myös reaaliprosessin toiminta voi muuttua, ja näin myös kannattavuus voi muuttua.


Liiketoiminnan eri osa-alueiden välillä voi myös olla eroja. Toinen osa-alue on hyvin kannattava, toinen tekee tappiota. Kun tutkitaan vain kokonaiskannattavuutta, tällöin ei voida tehdä päätelmiä eri osa-alueiden toiminnasta.


Jos reaaliprosessin toiminta tökkii, tämä heijastuu kannattavuuteen negatiivisesti. Reaaliprosessin, eli yrityksen päivittäisen toiminnan ongelmia voidaan näin huomata seuraamalla kannattavuutta tiiviisti ja yksityiskohtaisesti. Tarve seurata kannattavuutta koskee niin kasvuyrityksiä kuin vakiintuneitakin toimijoita. Kasvuyrityksessä tiedetään paremmin, mitä asioita kehittää. Vakiintunut toimija huomaa, jos jonkin osa-alueen toiminta sakkaa. Korjaavat toimet voidaan kohdistaa oikeisiin kohtiin. Yritystoiminnan laajentaminen on myös helpompaa, kun tiedetään mikä toimii ja mikä ei.


Jokaisen yrityksen taipaleella tulee varmasti vastaan karikoita. Onneksi karikot on mahdollista kiertää. Tärkeää on varautua ongelmien ilmaantumiseen. Varautua voit seuraamalla muun muassa kannattavuutta.


Jos kannattavuuden seuranta mietityttää, tilitoimisto auttaa. Ota yhteyttä tästä.


_________________________________


Asioita liittyen kannattavuuden seurantaan:Kustannuspaikka = yritystoiminnan yksikkö, jolle voidaan kohdistaa kustannuksia ja tuloja (liikevaihtoa). Kustannuspaikka voi olla esimerkiksi tietty projekti tai asiakas, toimipaikka tai tuote.


Kustannuspaikka on kustannuksien ja tulojen "aiheuttaja"


Kustannuspaikkaseuranta = yrityksen kulut ja tulot kohdistetaan kustannuspaikoille. Kohdistamisen avulla saadaan selville kustannuspaikan tuloksentuottokyky ja kannattavuus. Kustannuspaikkaseuranta hoidetaan yleensä samoilla järjestelmillä kuin kirjanpitokin.


Kustannuspaikkakohtaisia tunnuslukuja: kustannuspaikan myyntikate, myyntikateprosentti, käyttökate (esim. tuotantokoneille),

43 views0 comments
bottom of page