top of page
  • Henrik

Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus
Tällä kertaa kirjoittelen arvonlisäverotuksen erikoistapauksista. Tästä aiheesta kannattaa yrittäjän olla tietoinen, koska rakennuspalvelujen käännetty arvolisäverovelvollisuus saattaa koskea yritystä, vaikka yritys ei varsinaisesti rakentamispalveluja tarjoaisi asiakkailleen.


Ensin ydinasiat: Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että ostaja on velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan arvonlisäveron hankinnastaan (myyjän sijasta). Rakennuspalveluiden myyntiin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta, jos ostaja myy muutoin kuin satunnaisesti rakennuspalveluja.


Rakennuspalvelujen käännetty verovelvollisuus on alunperin tarkoitettu koskemaan rakennusyritysten välisiä liiketoimia. Käännettyä verovelvollisuutta koskeva lainkohta määrittelee käännetysti verovelvolliseksi elinkeinonharjoittajat, jotka muutoin kuin satunnaisesti myyvät rakennuspalveluja. Tämän takia moni yritys on käännetyn verovelvollisuuden näkökulmasta ostajan statuksessa, ja näin velvollinen ilmoittamaan ja maksamaan arvolisäveron myynnistä (eli hankinnasta, ostajan näkökulmasta katsottuna). Rakennuspalvelun myyjä siis laskuttaa ostajaa ilman arvonlisäveroa, ja ostaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron Verohallinnolle laskun verottoman summan perusteella. Jos rakennuspalvelu on hankittu ostajan arvonlisäverollista toimintaa varten, saa ostaja tehdä hankinnasta vähennyksen.


Kun siis olet ostamassa rakennuspalvelua (kiinteistöön kohdistuvaa työtä tai palvelua, kuten esim. rakennustyötä, korjausrakentamista tai kiinteistön kiinteiden laitteiden asennusta), saatat olla arvolisäverovelvollinen hankinnastasi.


Olennaista on, oletko ostajan statuksessa (eli oletko käännetysti verovelvollinen). Millaista liiketoimintaa harjoitat? Myytkö rakennuspalveluja, jos myyt, kuinka usein? Onko myynti tulkittavissa "muutoin kuin satunnaiseksi rakennuspalvelujen myynniksi"?Tehdään helppo testi: kohdistuuko myymäsi tuotteet tai palvelut millään tavalla kiinteistöön (maa-ala, rakennus, pysyvä rakennelma)? Jos ei, et ole ostajan statuksessa. Rakennuspalvelun on aina kohdistuttava kiinteistöön. Sinua tulisi siis laskuttaa verollisella laskulla.


(Pelkkä tavaran myynti ei ole rakennuspalvelua. Jos rakennuspalvelusuoritteen ohessa luovutetaan tavaraa, kuuluvat nekin rakennuspalveluun).


Jos tuotteesi tai palvelusi kohdistuvat kiinteistöön edes millään tavalla, tulee asiaa miettiä tarkemmin. Kuinka usein tarjoat näitä palveluita? Pari kertaa vuodessa on jo tulkittavissa muuksi kuin satunnaiseksi toiminnaksi. Esimerkiksi kaivinkonekeikka silloin tällöin.


Jos toimialanasi on rakentaminen, on ostajan status aika selvä.


Jos taas et ole ostajan statuksessa, mutta myyt ostamasi rakennuspalvelun edelleen ostajan statuksessa olevalle yritykselle, sovelletaan myös tällöin käännettyä verovelvollisuutta. Vaikka tämä olisi kertaluonteinen myynti, eli et myisi rakennuspalveluja säännöllisesti.


Jos päädyt lopputulokseen, että olet ostajan statuksessa, vaadi verotonta laskua hankinnastasi.Miksi ostajan statuksen selvitys on sitten tärkeää? Siksi, että laskut voidaan laatia oikein, alvit tilitetään oikein ja kaupan osapuolille ei tule jälkiveroriskejä. Käännetty verovelvollisuus on pakollinen menettely, josta ei voida kaupan osapuolien välillä toisin sopia.


Jos ostajan statuksella olevaa ostajaa laskutetaan virheellisesti verollisella laskulla, voi ostaja joutua maksamaan hankinnasta arvonlisäveron "kahteen kertaan". Myyjän on oltava tietoinen ostajan statuksesta, jotta lasku voidaan laatia oikein. Verottajan ohjeistuksen mukaan myyjän on asiankuuluvaa huolellisuutta noudattaen selvitettävä, täyttääkö ostaja käännetyn verovelvollisuuden edellytykset.


Rakennuspalvelun arvonlisäverokäsittelyn arviointi tulee aina tehdä tapauskohtaisesti. Arviointiin vaikuttavat monet muutkin seikat kuin tässä kirjoituksessa mainitut asiat. Epäselvissä tapauksissa tulee tarkastaa oikea toimintatapa vero-ohjeista, asiantuntijalta tai pyytää ennakkoratkaisua Verohallinnolta.Jos käännetty verovelvollisuus mietityttää, kysy tilitoimistolta neuvoa.
39 views0 comments
bottom of page