top of page
  • Henrik

Teknologia kehittyy, tilitoimisto sen mukana

Updated: Apr 6, 2022

Tässä kirjoituksessa puhun yrityksen kehityksestä. Aika ajoin yrityksessä tehdään muutoksia toimintoihin, joilla on vaikutuksia myös taloudelliseen raportointiin ja kirjanpitoon. Havainnollistan asiaa oikean elämän esimerkillä.


Yrityksessä käytettiin työvuorosuunnitteluun harrastelijapohjalta tehtyä tietokoneohjelmaa. Ohjelma ajoi hyvin asiansa (tes-tulkinta jne.), mutta ohjelma toimi vain yhdellä, melko iäkkäällä koneella. Koneen rikkoutuessa oltaisiin heikoilla hangilla. Tästä syystä yrityksessä otettiin käyttöön uusi selainpohjainen työvuorosuunnitteluohjelma.


Vanha ohjelma muodosti tuntiyhteenvedot paperisena tulosteena, joka toimitettiin tilitoimistoon palkanlaskentaa varten kerran kuussa. Myös uusi ohjelma pystyi samaan. Uudella ohjelmalla oli myös mahdollista siirtää yhteenvetotiedot sähköisesti suoraan palkanlaskentajärjestelmään.


Aluksi palkkatiedot välitettiin paperilla niin kuin ennenkin. Yhteistuumin siirryttiin kuitenkin sähköiseen tietojen siirtoon.


Tilitoimiston palkanlaskentaohjelma oli yhteensopiva suunnitteluohjelman kanssa, mutta ongelmaksi muodostui tilitoimiston palkanlaskijan puutteellinen tietokoneosaaminen. Muun muassa kaikkia suunnitteluohjelman palkkalajeja ei oltu asetettu laskentaohjelmaan oikein, joka aiheutti sen, että laskentaprosessi meni sekaisin kun siirtotiedostoa ajettiin ohjelmaan sisään.


Palkanlaskijalta meni virheiden korjaamiseen useita päiviä, jonka takia yrityksen palkanmaksu viivästyi kahtena palkkakautena peräkkäin. Lisäksi maksetuissa palkoissa oli laskentavirheitä.


Tilitoimisto lähti vaihtoon.


Edellä kuvatussa esimerkissä oltiin oikeilla jäljillä. Toimintaa koitettiin tehostaa, mutta tilitoimiston osaaminen ei riittänyt.


Me Tilitaltilla tiedostamme tietotekniikan mahdollisuudet mutta myös niihin liittyvät haasteet. Meille ei riitä, että käyttämämme ohjelmat mahdollistavat kehittävien muutosten tekemisen. Kokonaisuuden on myös toimittava oikein muutostöiden jälkeen. Siksi varaamme muutosprosessiin riittävästi aikaa ja resursseja. Testaamme ja täsmäytämme, kunnes voimme olla varmoja että homma toimii oikein.


Esimerkin kaltaisia muutoksia (ohjelmahankintoja yms.) ei tehdä yrityksissä kovin usein. Isot ja pitkäaikaiset hankinnat ovat strategisia valintoja. Mutta silloin kun strategisia valintoja tehdään, on tärkeää että yhteistyökumppanit, kuten tilitoimisto, ovat valinnoissa mukana ja kykenevät muutoksen läpiviemiseen. Tilitoimisto on myös strateginen valinta.


Valitse siis tilitoimisto, joka tukee ja rohkaisee yritystäsi kehittymään.


Tilitaltti Talouspalvelut on tilitoimisto, joka on mukana stategisissa muutoksissasi.


Vaihtamassa tilitoimistoa? Ota yhteyttä jo tänään!


_________________________


Sähköinen työajanseuranta on nykypäivää! Tiesitkö että Netvisoriin on mahdollista integroida työajan seurantaohjelmia?


Esimerkkejä:


Visma Entry: Työajan kirjaus älypuhelinsovelluksella tai selaimessa. Sopii erityisesti aloille, joilla työntekijät kirjaavat itse työaikaa, esimerkiksi toimihenkilö- ja asiantuntija-alat. Tes-tulkinnan laskentasäännöt on muokattavissa joustavasti. Työaikojen tarkastus ja palkka-aineiston lähetys palkanlaskentaan on helppoa. Projekti- ja kustannuspaikkaseuranta, lomasuunnittelu- ja seuranta mahdollista. Integroitavissa Netvisoriin.


Työvuorovelho: Sopii aloille, joilla tehdään vuorotyötä, esimerkiksi vähittäiskauppa. Tuki laajalle TES-valikoimalle. Työvuorosuunnittelu helppoa (drag and drop), kiertävät listat ja jopa automaattinen työvuorosuunnittelu mahdollista. Muutokset työajoissa kirjautuvat palkka-aineistoon automaattisesti. Myös fyysinen kellokortti mahdollinen. Integroitavissa Netvisoriin.

24 views0 comments
bottom of page