top of page
  • Henrik

Tietoturvallinen tilitoimisto

Mieti hetki. Mitä tiedät tilitoimistosi henkilötietojen käsittelyn menetelmistä? Tai toisin päin, mitä tilitoimistosi on sinulle niistä kertonut? Pitäisikö sinun tietää?


Yritykset keräävät ja käsittelevät erilaisia henkilötietoja, eli ne toimivat rekisterinpitäjinä. Yrityksen keräämiä tietoja käsittelevät tyypillisesti muutkin tahot yrityksen toimeksiannosta. Blogin luonteeseen sopiva esimerkki tällaisesta tahosta on tilitoimisto. Tilitoimisto on siis henkilötietojen käsittelijä. Tyypillisesti tilitoimisto käsittelee asiakasyrityksen palkansaajien henkilötietoja.


Viitaten ensimmäiseen kappaleeseen, yrityksen olisi hyvä olla tietoinen tilitoimistonsa tietojenkäsittelymenetelmistä. Jo pelkästään siksi, että tietosuojalainsäädäntö sitä vaatii. On myös hyvä muistaa, että vastuu henkilötietojen käsittelystä on lähtökohtaisesti rekisterinpitäjällä, eli yrityksellä.


Tietoturvallinen tilitoimisto etsinnässä? Lue täältä lisää!

Vaikka vastuu tietosuojasta lähtökohtaisesti onkin yrityksellä, on myös tilitoimistolla velvollisuutensa. Tilitoimiston on käsiteltävä henkilötietoja niin, että rekisteröityjen (henkilöt, joista henkilörekisteri koostuu) oikeudet ja vapaudet eivät vaarannu (kuten tietojen joutuminen vääriin käsiin, tästä aiheutuvat haitat rekisteröidyille). Tilitoimiston tulee kertoa tietojenkäsittelyn menetelmistään, joilla se turvaa edellä mainitut oikeudet ja vapaudet. Tämä tapahtuu tietosuojasopimuksella, joka solmitaan asiakasyrityksen ja tilitoimiston välillä.


Tietosuojasopimuksessa sovitaan muun muassa näistä asioista: minkälaisia henkilötietoja käsitellään, henkilötietojen käsittelyn kesto, kuka henkilötietoja käsittelee, käytetäänkö tietojenkäsittelyssä alihankkijoita ja kuinka tietoturvasta huolehditaan.


Selkeästi laadittu tietosuojasopimus kertoo yritykselle siitä, että tietosuojan sopimustekninen puoli on kunnossa. Käytännön toiminnalla on kuitenkin tärkein merkitys. Kiinnitä siis huomiota siihen, miten tilitoimistosi todellisuudessa toimii, kuten:

  • Onko käytettävät ohjelmistot tietoturvallisia, päivitetäänkö ohjelmia säännöllisesti?

  • Onko tilitoimiston työntekijät sitoutuneet tietoturvalliseen työskentelyyn (salassapitositoumukset!)

  • Onko sähköinen viestintä turvallista, esimerkiksi lähettääkö tilitoimisto henkilötietoja salaamattomana (kuten tavallisella sähköpostilla?

  • Opastaako tilitoimisto yritystäsi tietosuojassa?

Tilitaltti Talouspalvelut on aidosti tietoturvallinen tilitoimisto. Asiakkaanamme saat selkeän tietosuojasopimuksen ja tietoturvallisen tilitoimistopalvelun. Työntekijämme sitoutuvat käsittelemään henkilötietojasi huolellisesti ja turvallisesti. Käytämme kirjanpitoon ja palkanlaskentaan tietoturvallista Netvisor-ohjelmaa. Ohjelmaa päivitetään jatkuvasti. Voit olla varma, että taloustietosi ja työntekijöittesi henkilötiedot ovat turvassa ulkopuolisilta.

Ota yhteyttä! Laita vaikka viestiä tai soita. Kannattaa ainakin kysyä. Yhteystiedot löydät täältä.

85 views0 comments
bottom of page