• Henrik

Mikä on kassavirta?

Updated: Oct 17

Kassavirran hallinta on kriittistä yrityksen vakauden ja menestyksen kannalta. Menestyvät ja pitkään toimineet yritykset hallinnoivat kassavirtaansa hyvin. Rahaa virtaa enemmän firmaan sisään kuin sieltä ulos.


Mikä on kassavirta?

Kassavirralla tarkoitetaan rahan liikettä yritykseen ja pois yrityksestä.

Kun yritys esimerkiksi vastaanottaa maksuja asiakkailta, nostaa lainaa tai myy kalustoaan, rahaa virtaa yritykseen. Voidaan puhua myös positiivisesta kassavirrasta.


Kun yritys esim. maksaa laskuja tai palkkoja, lyhentää lainoja tai investoi uuteen kalustoon, rahaa virtaa pois yrityksestä. Tätä voidaan kutsua myös negatiiviseksi kassavirraksi.


Miksi kassavirta on tärkeä asia?


Siksi että konkurssi ei kolkuttaisi ovellasi.


Yrityksen toimintakyky on riippuvaista rahan riittävyydestä. Yritysten konkurssien perimmäinen syy on se, että yritys ei ole selvinnyt maksuistaan. Toisin sanoen yrityksen kassa ei ole ollut tarpeeksi kestävä. Jotta yrityksen kassa kestäisi, on kassavirtaa osattava hallinnoida.

Kuinka kassavirtaa hallinnoidaan?


Kassavirran hallinnoinnissa on kyse siitä, riittääkö tilillä rahat laskuihin ja lainan lyhennyksiin jne. Keinot joilla kassavirtaa hallitaan, liittyy kassavirtojen euromääräiseen suuruuteen ja maksujen ajalliseen kohdistamiseen.

Oleellista on kuinka paljon maksetaan, mutta myös milloin maksetaan. Tyhjää kassaa voidaan paikata rahoituksella, mutta kassavirtaa hallitaan liiketaloudellisilla päätöksillä, kuten

  • Kuinka pitkän maksuajan annan asiakkailleni

  • Onko tuotteitteni/palveluitteni hinnoittelu kunnossa (riittävä myyntikate)

  • Kuinka reagoin asiakkaiden maksuviiveisiin (tehokas perintä)

  • Hyödynnänkö luottoa firman ostoissa

  • Kuinka rahoitan investoinnit (omaehtoinen rahoitus vai ulkopuolinen rahoittaja)

Rahan riittävyyden kannalta on siis tärkeää, että positiivinen kassavirta on pitkällä aikavälillä suurempi kuin negatiivinen kassavirta. Toisekseen rahan riittävyyden kannalta on edullista, jos positiiviset rahavirrat toteutuvat aikaisemmin kuin negatiiviset rahavirrat. Tällöin ei ole ongelmaa kassan riittävyydessä.

Tilitaltti pitää huolen, että kassanhallinta on sinulle helppoa.

11 views0 comments

Recent Posts

See All