top of page
  • Writer's pictureHenrik

Mikä on kassavirta?

Updated: Sep 3, 2023


Rahasta ei ole koskaan puutetta, kun pidät huolen kassavirrasta. -Tuntematonraha kolikko
Yritä ja onnistu.

Mikä on kassavirta ja miksi se on yritystoiminnalle kriittinen asia?


Silloin tällöin varmaan mietit, riittääkö firmalla rahat. Tätä miettiessäsi mietit juuri kassavirtaa.


Kassavirta kuvaa yrityksen rahaliikennettä, eli sitä, miten raha liikkuu yrityksen kassassa. Yksinkertaistettuna se tarkoittaa rahavirtoja, jotka tulevat sisään ja menevät ulos yrityksestä.


Sisään ja ulos: Positiivinen ja negatiivinen kassavirta


Rahalla on kaksi suuntaa, siksi on hyvä tehdä ero positiivisen ja negatiivisen kassavirran välillä.


Kun yritys saa maksuja asiakkailta, nostaa lainaa, myy omaisuuttaan tai saa arvonlisäveron palautuksen, syntyy positiivista kassavirtaa.


Vastaavasti, kun yritys maksaa laskuja tai alvia verottajalle, lyhentää lainoja tai tekee investointeja, syntyy negatiivista kassavirtaa.


Kassavirta on kuin oman pankkitilisi tiliote. Positiivisia ja negatiivisia tilitapahtumia. Rahat tilillä riittää vain jos positiivia tapahtumia on euromääräisesti enemmän.


Kassavirran merkitys yrityksen taloudelliselle vakaudelle


Hallittu kassavirta on elintärkeää yrityksen vakauden ja pitkäikäisyyden kannalta. Menestyvissä yrityksissä ihmiset ymmärtävät, että positiivisen kassavirran ylläpitäminen on avainasemassa firman selviämisen kannalta.


On tärkeää huomata, että yrityksen kassatilanne ja yrityksen kannattavuus ovat kaksi eri asiaa. Kannattava yritys voi olla maksuongelmissa, kun taas huonosti kannattava yritys saattaa hetkellisesti näyttää varakkaalta.


Miksi kassavirta on kriittinen tekijä?


Yksinkertaisesti sanottuna, riittämätön kassavirta saattaa johtaa pahimmillaan siihen että puulaaki menee konkurssiin. Yrityksen taloudellinen terveys on suoraan yhteydessä sen kykyyn selviytyä maksuistaan, minkä vuoksi kassavirran hallinta on yritykselle ensisijaisen tärkeää.


Strategiat kassavirran hallintaan


Kassavirran hallinta ei ole pelkästään reaktiivista, vaan yrityksen on ennakoitava tulevia tarpeitaan ja oltava valmiina tekemään liiketaloudellisia päätöksiä, kuten:


  • Asiakkaiden maksuaikojen asettaminen (mitä lyhyempi, sitä parempi)

  • Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu ja kannattavuus (vain kannattava toiminta on kassavirtapositiivista pitkällä aikavälillä)

  • Tehokas saatavien perintä

  • Rahoituksen hyödyntäminen (esim. laskurahoitus)

  • Varastonhallinta (jottei varasto sido liikaa rahaa)

  • Velkojen ja saamisten seuranta


Optimaalinen ajoitus


Kassavirran hallinnassa on paitsi tärkeää se, kuinka paljon rahaa liikkuu, myös milloin raha liikkuu. Positiivisen kassavirran saavuttaminen ennen negatiivista kassavirtaa parantaa yrityksen kykyä selviytyä erääntyvistä maksuista.


Esimerkki: Tilaat tuotteen tukusta jonka myyt heti asiakkaalle. Asiakas maksaa 7 päivän kuluessa. Tukun laskun maksat 14 päivän kuluttua. Myynti ei aiheuta sinulle ongelmaa maksun kannalta (luonnollisesti kassan riittävyyttä on tarkasteltava koko firman toiminnan laajuudelta)


Kassavirta vs. kannattavuus: Esimerkkejä


  • Hyvin kannattava yritys, mutta tyhjä tili: Yritys on tehnyt suuren kaupan, mutta lasku on vielä maksamatta. Rahaa ei ole vielä tullut, vaikka liikevaihto on kasvanut.

  • Huonosti kannattava yritys, mutta pullollaan rahaa: Yritys on saanut ison ennakkomaksun tai nostanut lainan investointeja varten, mutta ei ole vielä saavuttanut kannattavuutta.


Nämä esimerkit korostavat, että kassatilanne ja kannattavuus on eri asioita.Henrik Zitting


158 views0 comments

Comments


bottom of page