top of page
  • Writer's pictureHenrik

Osinkoyrittäjän talousvinkit: Nettovarallisuus

Mikä on nettovarallisuus?

Nettovarallisuudella tarkoitetaan osakeyhtiön varallisuutta vähennettynä sen veloilla. Nettovarallisuus liittyy listaamattoman (ei-pörssiyhtiö) yhtiön jakaman osingon verotukseen.

Nettovarallisuus määrittää maksimin

"Kuinka paljon voin nostaa kevyesti verotettua osinkoa?"

Nettovarallisuus määrittää kevyemmin verotetun, huojennetun, osingon enimmäismäärän. Nettovarallisuuden avulla lasketaan osakeyhtiön osakkeen matemaattinen arvo. Huojennetun osingon enimmäismäärä on kahdeksan prosenttia yhtiön osakkeen matemaattisesta arvosta.

Esimerkki: Omistat osakeyhtiön osakkeita. Osakeyhtiöllä on varallisuutta 150 000 euron arvosta. Velkaa yhtiöllä on 50 000 euroa. Yhtiön osakkeiden yhteismäärä on 100 kpl. Omistat osakkeita 50 kpl.

Osakeyhtiön nettovarallisuus on 100 000 euroa (150 000 € - 50 000 €). Osakkeen matemaattinen arvo on 1000 euroa (100 000 € jaettuna sadalla osakkeella). Osakeyhtiö voi jakaa omistajilleen huojennettua osinkoa 80 euroa osakkeelta (8 prosenttia 1000 eurosta). Saat siis huojennettua osinkoa yhteensä 4000 euroa (50 x 80 euroa).

Mainos

 

Tilitaltti on tietorikas tilitoimisto

 

Mainos päättyy

Osakkeen matemaattinen arvo voi erota eri yhtiön omistajien välillä (jos yhtiöllä on useita omistajia). Jos yhtiön omistaja on ottanut lainaa yhtiöltä tai asunut yhtiön omistamassa asunnossa, vähennetään asunnon arvo ja lainan määrä matemaattisesta arvosta. Yhtiöltä otetut lainat ja yhtiön omistaman asunnon käyttö siis pienentää verohuojennetun osingon määrää.

Nettovarallisuuden lisäksi, huojennetun osingon maksimimäärää säätelee euromääräinen raja. Huojennettua osinkoa voi nostaa euromääräisesti enintään 150 000 euroa.

Tilitaltin asiakkaana yhtiösi verotusasiat ovat luotettavissa käsissä.

69 views0 comments

Commentaires


bottom of page