top of page
 • Writer's pictureHenrik

Tilinpäätöksen tärkeimmät asiat

Updated: Jul 4, 2023

tilinpäätöksen tekeminen


Tässäpä sinulle tiivis tietopaketti tilinpäätöksestä. Tämän kirjoituksen luettuasi tiedät

(yllä oleva on myös sisällysluettelo, klikkaa haluamaasi kohtaan)

Mikä on tilinpäätös?

Lyhyesti, tilinpäätös on tietyltä aikaväliltä laadittu yrityksen taloudellista tilaa kuvaava asiakirja. Tilinpäätöksellä on eri lakien sanelemia laatuvaatimuksia. Tiivistettynä, tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Eli ei ihan yksiselitteinen vaatimus. Tätä voisi avata esimerkiksi niin, että tilinpäätöksessä ei saa olla sellaisia virheitä, jotka vaikuttavat niihin päätöksiin tai tulkintoihin joita ulkopuolinen taho tekee tilinpäätöksen perusteella. Tavoitteena on siis se, että luvut ja tiedot ovat oikeat, tilinpäätös on selkeä ja johdonmukainen.Kenen tulee laatia tilinpäätös?

Tilinpäätös on pakollinen

 • Osakeyhtiöille ja osuuskunnille

 • Avoimille ja kommandiittiyhtiöille

Toiminimiyrittäjille tilinpäätös on pakollinen, jos yritystoiminta ylittää mikrokokoisen yrityksen rajat tai tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta. Mikrokokoisen yrityksen rajat: kahtena viime tilikautena on ylittynyt vähintään kaksi seuraavista ehdoista

 • Tase 350 000 euroa

 • Liikevaihto 750 000 euroa

 • Palveluksessa keskimäärin yli 10 palkansaajaa

Eli jos enintään yksi näistä ehdoista täyttyy toiminimellä, jolla tilikausi on kalenterivuosi, ei tilinpäätöstä tarvitse tehdä. Miksi tilinpäätöksen laatiminen kannattaa, siitä seuraavaksi.Miksi tilinpäätös on laadittava?

Siksi että, lain mukaan yritysten on tarjottava tietoa taloudellisesta tilanteestaan ulkopuolisille tahoille, hienosti sanottuna ulkoisille sidosryhmille. Tällaisia ovat esim. verottaja, rahoittajat (sijoittajat, pankit), luottoluokittajat jne.

 • Yrityksen verotus perustuu tilinpäätökseen. Yrityksen tuottama tulos ja varallisuus vaikuttavat siihen, miten paljon veroja tulee maksaa.

 • Yrityksen rahoittajat haluavat taloudellista tietoa päätöstensä tueksi. Rahoitusta myöntäessään sijoittajat ja pankit tutustuvat taloudellisiin dokumentteihin, kuten tilinpäätökseen. Samoin tehdään myös rahoituksen myöntämisen jälkeen, kuten laina-aikana tai sijoituksen jälkeen.

 • Ennen kuin myyt luotolla jollekin firmalle, kenties haluat tarkastaa yrityksen maksukyvyn. Tilinpäätöstä käytetään tässäkin, luottoluokittajat käyttävät tilinpäätöstä pohjana arvioilleen.

Miksi laatia tilinpäätös, vaikka pakkoa ei olisikaan? Koska vaatimukset täytättävä, formaalisti tehty tilinpäätös antaa yrityksestä hyvän kuvan ulkopuoliselle, kuten pankille tai viranomaiselle. Entä jos vastaan tulee tilanne, jossa on tarve näyttää firman taloustietoja jollekin taholle? Kun tilinpäätös laaditaan aina rutiinin mukaan, niin tietoja ei tarvitse koostaa jälkikäteen vuosien takaa. Tilinpäätös tarjoaa myös tietoa yrittäjälle itselleen. Vähintäänkin tilikausittain kannattaa katsoa kokonaisuutena, miten yritykselläsi menee. Monesti saattaa tuntua että hyvinhän tässä menee kun oma palkkapussi on riittävä. Tilinpäätöstä tutkailemalla saat kuitenkin täsmällisemmän kokonaiskuvan siitä, miten yritykselläsi menee ja kannattaako koko homma. Kirjanpitäjä auttaa lukujen tulkinnassa, jos haluat.

Milloin tilinpäätös on laadittava (aikaraja)?

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Harvemmin hommassa menee kuitenkaan neljää kuukautta, meillä menee keskimäärin kaksi viikkoa. Joskus on hyvä saada tilinpäätös valmiiksi nopeasti, esimerkiksi kun halutaan osoittaa oma luottokelpoisuus tavarantoimittajalle. Kannattaa kysyä kirjanpitäjältä.

Mitä tilinpäätös sisältää?

Tilinpäätös sisältää

 • Tuloslaskelman (kuinka paljon tehtiin tulosta, voittoa tai tappiota)

 • Taseen (yrityksen varallisuus)

 • Liitetiedot (tuloslaskelman ja taseen erittelyitä, muita erinäisiä tietoja yrityksen toiminnasta)

 • Toimintakertomuksen ja rahoituslaskelman (vain isommilla yrityksillä, pienyrittäjälle ei oleellinen)

 • Tilintarkastusmerkintä ja –kertomus (jos yritys on valinnut tilintarkastajan)

Alussa mainitsin, että tilinpäätöksen on annettava oikea kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Nopeasti voisi luulla, että mitä enemmän tietoa, sitä parempi ja oikeampi kuva. Pienten yritysten ei kuitenkaan kannata tehdä muun muassa toimintakertomusta tai rahoituslaskelmaa. Ne ovat isojen yritysten velvollisuuksia (vaativampia ja kalliimpia), ja lakisäädökset mahdollistavat muutenkin sen, että pienyritys täyttää tilinpäätösvaatimuksensa kevyemmälläkin tietomäärällä. Kirjanpitäjäsi tietää tämän, elä siis huoli.

Miten tilinpäätös laaditaan?

Tilinpäätös laaditaan tilikauden kirjanpidon tapahtumien perusteella. Kirjanpidon tapahtumat koostetaan edellisen kappaleen mukaisiksi kokonaisuuksiksi (tuloslaskelma, tase, liitetiedot, toimintakertomus.


Tästä aiheesta tulossa vielä tarkempi blogikirjoitus myöhemmin.

282 views0 comments

Comentarios


bottom of page