top of page
  • Writer's pictureHenrik

Markkinoin, siis saan vähentää verotuksessa (?)

Updated: Apr 6, 2022


Markkinointikulujen verotuskäsittely saako vähentää verotuksessa

Menestyvä yritystoiminta vaatii tuloksekasta markkinointia. Tulosten saavuttaminen vaatii tavallisesti myös rahallisia panostuksia. Tässä kirjoituksessa käsittelen markkinointi- ja mainontakulujen verotusasioita.


Elinkeinoverolain mukaan verotuksessa vähennyskelpoisia menoja ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuvat menot. Arvonlisäverotuksessa, hankintojen arvonlisäveron saa vähentää siltä osin kuin hankinta liittyy arvonlisäverolliseen toimintaan. Miten markkinointikulut soveltuvat näihin sääntöihin?

Mainonnalla pyritään edistämään liiketoimintaa, kuten kasvattamaan tunnettuutta ja lisäämään myyntiä. Pääsääntöisesti markkinointikulut ovatkin varsin mutkattomia verotuksen suhteen. Joitakin erityspiirteitä kuitenkin on.


Markkinointia voi tehdä monin tavoin. Voi mainostaa, antaa lahjoja ja tarjota ruokaa ja juomaa. Sillä, miten markkinoidaan, on myös vaikutusta verotukseen.


Käydään läpi muutamia esimerkkejä markkinointikuluista. Lopusta löydät tietoa, mitä huomioida markkinointi ja mainosmenojen ilmoittamisessa tilitoimistolle.

Mainos- ja markkinointipalvelut


Jos ostat markkinointipalveluita ulkopuolelta, voit olla melko varma että näistä aiheutuvat kustannukset ovat vähennyskelpoisia. Tuloverotuksessa ehtona on yleissääntö, eli se, että kulut liittyvät elinkeinotoimintaan. Hankintoihin liittyvät arvonlisäverot voi vähentää, jos kulut liittyvät arvonlisäverolliseen toimintaan. Jos siis esimerkiksi mainostat tarjoamiasi arvonlisäverottomia palveluita, ei alvia voi vähentää.


Mainonta (lehti, Google ja Facebook, kadunvarsi jne.) on varsin selvä tapaus. “Ilmoittelusta ja asiakaslehdistä- ja julkaisuista” (EVL 8 § kohta 5) aiheutuneet menot ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa. Näin siis mainoksen suunnittelu, painatuskustannukset, internetnäkyvyys jne. ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.


Markkinointipalveluita (jotka eivät ole mainospalveluita) voivat olla esimerkiksi hakukoneoptimointi, brändäys, palvelumuotoilu, tuotekehityskonsultointi ja markkinatutkimukset. Näille kaikille on yhteistä, että niillä pyritään edistämään liiketoimintaa. Hyvin suurella todennäköisyydellä ne ovat siis vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.


Mainoslahjat


Mikä on mainoslahja?


Mainoslahja on mainos- ja markkinointitarkoituksessa hankittu, rahallisesti vähäarvoinen tuote tai tavara. Mainoslahjaan on yleensä painettu lahjan antajan tunnus tai logo. Myös näytekappaleet yrityksen itse valmistamista tuotteista tulkitaan mainoslahjoiksi. Mainoslahjoja jaetaan asiakkaille ja liiketuttaville. Edellä oleva kuvaus vastaa Verohallinnon näkemystä mainoslahjasta.


Mainoslahja voi olla esimerkiksi kynä tai lehtiö yrityksen logolla, tai vaikkapa näytepullo panimofirman limonadista.


Mainoslahjoista koituvat kustannukset ovat kokonaan verovähennyskelpoisia. Myös hankintojen alvin voi vähentää. Mainoslahjan arvo saa kuitenkin tässä tapauksessa olla enintään 50 euroa (vähäarvoinen tavara).

Liikelahjat


Verotuksessa edustusmenolla tarkoitetaan kustannuksia jotka johtuvat vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta yrityksen ulkopuolisia tahoja kohtaan (tyypillisesti asiakkaat ja muut liiketuttavat). Edustusmenojen tarkoituksena on liiketoimien edistäminen ja ylläpitäminen.


Eli esimerkiksi kun liikelahjan (ei "vähäarvoinen massalahja", mainoslahja) tarkoituksena on edistää sitä että saadaan nimet paperiin, on kyse edustamisesta. Edustusmenot ovat vain osittain vähennyskelpoisia tuloverotuksessa ja arvolisäverotuksen suhteen edustusmenot ovat vähennyskelvottomia.


Edustusmenoihin luettavan liikelahjan tunnusmerkkejä on kalliimpi hinta (yli 50 euroa) ja lahjan yksilöllisyys vastaanottajaa ajatellen (esim. merkkipäivälahja). Alkoholilahjat ovat pääsääntöisesti edustusmenoihin luettavia (poikkeuksena yrityksen omat tuotteet mainoslahjan edellytyksin).


Edustusluontoisten liikelahjojen kustannuksista voi vähentää 50 % tuloverotuksessa. Hankintojen arvonlisäveroa ei saa vähentää.


Ruokatarjoilut


Kohtuulliset tarjoilut, kuten kahvitus ja buffet-tyylinen lounas, tulkitaan yleensä kokonaan vähennyskelpoisiksi markkinointimenoiksi. Kattava illallinen ja baari-illan tarjoaminen taas menee edustusmenojen puolelle.


Mitä huomioida, kun laitat kuitin tilitoimistoon tai hyväksyt ostolaskua?


Verotusta varten tulee tehdä rajanveto siitä, onko kulu kokonaan vähennyskelpoista markkinointikulua vai osittain vähennyskelpoista edustuskulua. Kirjanpitäjän kanssa kannattaakin sopia, miten merkkaat menon luonteen kuittiin tai laskuun.


Esimerkki Netvisorin Scanner-sovelluksesta: tilitoimisto on asettanut sovellukseen puolestasi kululajit "edustusmeno" ja "markkinointimeno". Valitset vain oikean kululajin. Jo olet epävarma, jätät kululajin tyhjäksi, ja voit pohtia asiaa kirjanpitäjäsi kanssa.


Näin tehdään meillä useiden asiakkaitten kanssa.

Kirjoittanut: Henrik

Lainsäädäntö voi muuttua. Tarkistathan ajantasaisen tiedon Verohallinnon sivuilta. Myös tilitoimiston asiantuntijalta kannattaa kysyä.

282 views0 comments

Comments


bottom of page